GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 18.4.2017.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 26.3.2017.
(kliknuti na link iznad)

Termini overe grafičkih radova su:
 - MK2 - sreda 8.3.2017.  11:30-13:00
 - Betonski mostovi - sreda 15.3.2017.  11:00 - 13:00

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 9.2.2017.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 29.1.2017.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 18.12.2016.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 27.11.2016.
(kliknuti na link iznad)