KONSULTACIJE

Zbog službenog puta, konsultacije se sledeće nedelje pomeraju za ponedeljak u 10 časova.
Đorđe Jovanović


GRAĐEVINARSTVO 
GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati ispita održanog 14.12.2014.
(kliknuti na link iznad)


GRAĐEVINARSTVO 
GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati ispita održanog 16.11.2014.
(kliknuti na link iznad)

ARHITEKTURA - NOSEĆE KONSTRUKCIJE 2

Rezultati ispita održanog 12.10.2014.
(kliknuti na link iznad)
GRAĐEVINARSTVO 
GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati ispita održanog 12.10.2014.
(kliknuti na link iznad)

OBAVEŠTENJE
Nakon širenja mnogih netačnih informacija u vezi sa overom grafičkih radova, i nebrojeno mnogo mailova od strane studenata, još jednom će se objasniti interna pravila overe radova i dobijanja potpisa.
Studenti koji su slušali predmet iz grupe predmeta METALNE KONSTRUKCIJE školske 2013/2014 godine, mogu dobiti potpis ako predaju tačno urađen grafički rad do 1,10,2014, godine. Nakon ovog datuma (koji ne samo da je zvanični početak naredne školske godine na Univerzitetu, već je vremenski dovoljno udaljen od kraja drugog semestra, a posebno od kraja prvog) studenti predajom rada ne mogu steći pravo na izlaženje na ispit. Rad svejedno mogu predati, odbraniti i to će biti evidentirano, ali potpis će dobiti kada naredna generacija za to stekne uslov. Razlozi za ovo su jasni, i na one studente kojima ovakva pravila mogu pokvariti dinamiku polaganja ispita, smatra se da neće uticati, jer su do sada završili svoje predispitne obaveze i predali rad u jednom od pet do sada zakazanih termina za to.  Naglašavam da je politika studentske službe sasvim druga stvar, sa kojom ova pravila nemaju veze, i koja se takođe menja i zaoštrava iz godine u godinu pa stoga vam ne mogu dati ni informaciju o njoj.
GRAĐEVINARSTVO 
GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE

Rezultati ispita održanog 1.10.2014.
(kliknuti na link iznad)