OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU MK1 ŠKOLSKE 2017/2018

II test iz predmeta MK1 će biti održan 28.5.2017. godine u terminu predavanja.

Nastava 4.6. će biti održana i na njoj će biti objašnjeni ispitni zadaci.
Da bi student mogao izaći na ispit mora imati overen kompletan elaborat, i potpis asistenta u indeksu.
Prvi termin overe kompletnih elaborata će biti 7.6. u terminu vežbi. Studenti su dužni da ponesu kompletan elaborat i indeks.
Drugi i poslednji termin overe elaborata će biti  18.6. u nekoj od učionica u zgradi Laboratorije za građevinarstvo.
Na ispitu je dozvoljeno nositi štampanu literaturu i elaborat iz MK1. Ispit traje 4 sata. Položen pismeni ispit važi u tom i sledećem roku.

OBAVEŠTENJE
Predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije 1, NEĆE biti održana u ponedeljak 30.4.2018.

Rezultate prvog testa, održanog 23. aprila možete downloadovati u xlsx formatu ovde.

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 10.4.2018.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 25.3.2018.
(kliknuti na link iznad)

Došlo je do greške u podacima za elaborat. Ukoliko ste počeli da radite, nastavite sa datim podacima, ukoliko niste, pogledajte novi fajl na blogu.

Finalna overa grafičkih radova iz predmeta Metalne konstrukcije 2, održaće se su četvrtak (8. marta) u 10:30 časova. Neće biti naknadnih termina. Potrebno je poneti indeks i kompletan grafički rad.