Došlo je do greške u podacima za elaborat. Ukoliko ste počeli da radite, nastavite sa datim podacima, ukoliko niste, pogledajte novi fajl na blogu.

Finalna overa grafičkih radova iz predmeta Metalne konstrukcije 2, održaće se su četvrtak (8. marta) u 10:30 časova. Neće biti naknadnih termina. Potrebno je poneti indeks i kompletan grafički rad.
Overa grafičkih radova iz predmeta Betonski mostovi će se održati u utorak (6. marta) od 9:30 do 11:00 časova.
Mole se studenti da donesu kompletirane grafičke radove i da ponesu indeks. Neće biti naknadnih termina za overu grafičkih radova.

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 3.2.2017.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 22.1.2017.
(kliknuti na link iznad)

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 24.12.2017.
(kliknuti na link iznad)

Zbog kratkog roka pred usmeni, molim Vas da obavestite kolege koje su položile pismeni o rezultatima, da ne bi propustili usmeni ispit.

Hvala, 
Đorđe Jovanović

GRUPA PREDMETA: METALNE KONSTRUKCIJE
-----------------------------------------------------------------
Rezultati ispita održanog 26.11.2017.
(kliknuti na link iznad)

Zbog kratkog roka pred usmeni, molim Vas da obavestite kolege koje su položile pismeni o rezultatima, da ne bi propustili usmeni ispit.

Hvala, 
Đorđe Jovanović